22. januar 2020
Til: Architecture

Tech2Tech tager på Studie- og netværkstur til Houston – Texas – NASA, lørdag den 25. januar 2020 med danske arkitekter og leverandører. Som opvarmning til turen, deltog vi i Uddannelses- og Forskningsministeriet ’s Rumkonference som blev afholdt i Eigtveds Pakhus i København.

Programmet bød på relevante temaer, som var helt i tråd med den planlagte Tech2Tech tur til bl.a. Nasa kun få dage efter Rumkonferencen: ”Rumområdets betydning for grøn omstilling” – ”Grøn omstilling og rummet” – ”Satellitdata til grøn omstilling” – ”Hvordan kan rumområdet i endnu højere grad bidrage til den grønne omstilling”. Afslutningsvis fik Tech2Tech gruppen mulighed for at hilse på den danske astronaut Andreas Mogensen og stille spørgsmål til Grøn omstilling og rummet.