23. oktober 2019
Til: Architecture, Landscape og Interior & Design

Tech2Tech afholdt informationsmøde om NASA i Aarhus, hvor arkitekter og leverandører med fokus på Architecture, Landscape og Interior & Design var inviteret. Dagens program bestod af præsentation af det nye Tech2Tech team og 2020 programmet, som indeholder nye destinationer som: NASA i Houston/Texas, Jordan, Doha/Qatar og Tel Aviv.

Derudover nærmere introduktion til nye Tech2Tech koncepter som: Christmas Networking, Running Networking, Architectural Dining og Study-tour-on-bike.

Filmbyen i Aarhus & NASA

Der var i programmet indlagt walk-and-talk for Tech2Tech gruppen med projektet Filmbyen i Aarhus, hvor Karsten Sinning og Aart Architects viste os rundt på det igangværende projekt. Som introduktion til Tech2Tech turen i januar 2020 til Houston og til alles inspiration et indlæg fra Tina-Henriette Kristiansen, som gennem de seneste 17 år har samarbejdet med NASA, Johnson Spacecenter om udvikling af boliger på Mars.

Design koncept til extreme environments

Tina-Henriette fortalte om hendes erfaringer med at designe koncepter til extreme environments. Mange steder på jorden bliver klimaet mere og mere ekstremt – kan man finde inspiration i rumforskning i form af metoder, teknologier og nye materialer?

Tech2Tech gruppen havde en inspirerende og faglig eftermiddag med netværket i Aarhus.