9. – 10. juni 2023
Til: Architecture

Vi glædede os over de bedste rammer for Tech2Tech netværket med Networking Green 2023 på Heartland ved Egeskov Slot.

Det faglige program bestod af fortælling om synergieffekter og cirkulære loops i mange skalaer – fra cirkulære boliger på Mars, på Jorden og fremtidens mega foodloops i byerne.

Tak for inspirerende indlæg til Tina-Henriette Kristiansen og Karl-Martin Buch Frederiksen.

Derudover læring fra Heartland og inspiration fra de gode eksempler på et-samfund-i-samfundet, bæredygtighed, recirkulering, affaldshåndtering og resiliens.

På programmet var der fælles middag og meeting-points, hvor Tech2tech netværket mødtes til gode dialoger.

Vi overnattede i en-mands-telte i Tech2Tech camp på Heartland Festival og sluttede af med fælles morgenbord om fredagen.